Zákonné vymezenízákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:(1) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
§87 a, odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.

(2) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
§87 a, odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.

Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 a 2 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

(3) Osoba, který žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů
§87 a, odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.

(4) Osoba, který žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla na základě zákazu řízení motorových vozidel uloženého soudem nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání
§87 a, odst. 3 písm. b), c), d) zákona č. 361/2000 Sb.

(5) Osoba, která žádá o získání profesního osvědčení
§87 a, odst. 3 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb.

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.