Průběh a ceník dopravně psychologického vyšetřeníVyšetření probíhá v počtu 4 lidí a trvá 4 až 4,5 hodiny v závislosti na typu vyšetření (včetně přestávky).

Začátek vyšetření je v 8,00 hod. nebo ve 13,00 hod. podle dohody a potřeb klientů.

Na každé dopravně psychologické vyšetření je nutné se předem telefonicky nebo e-mailem objednat.

Povinností každého řidiče podrobujícího se dopravně psychologickému vyšetření je přinést s sebou aktuální výpis z evidenční karty řidiče (který vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště či místa studia) a občanský průkaz.

Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87 a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší 30 dní.

Na základě provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek o psychické způsobilosti. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba způsobilá k řízení motorových vozidel, způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.


Ceník dopravně psychologického vyšetření

Řidiči  profesionálové  
řidiči hromadné osobní a nákladní dopravy 1 500,- Kč
učitelé autoškol 1 600,- Kč
řidiči taxi 1 500,- Kč
řidiči těžkých a nebezpečných nákladů 1 600,- Kč
zkušební řidiči 1 600,- Kč
řidiči s právem přednostní jízdy 1 600,- Kč
   
Řidiči amatéři  
žadatelé o vrácení řidičského oprávnění 1 500,- až 2 000,- Kč
žadatelé o řidičský průkaz sk. B 1 300,- Kč
řidiči nad 80 let 900,- Kč

Upozornění: Dopravně psychologické vyšetření není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou.