Psychotesty řidičů Zlín » Základní informace o nás - PhDr. Božena Debefová - psychologická vyšetření řidičů, psychotesty

Základní informace o nás


  • PhDr. Božena Debefová – akreditovaný dopravní psycholog (Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j.:41/2012-160-OST/3), člen Asociace dopravní psychologie ČR s oprávněním komplexně a s právním dopadem posuzovat psychickou způsobilost řidičů z povolání ve znění zákona č.411/2005 Sb.§ 87 a zákona č.133/2011 Sb. a učitelů autoškol dle zákona č 55/91 Sb. (novela č. 247/2000).

    Psycholog s více než 20–letou zkušeností v oblasti dopravní psychologie (vyšetřování řidičů všech skupin, přednášky, konzultace), absolvent postgraduálního studia v oboru dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci v rozsahu čtyř semestrů v letech 1998 až 1999.
  • asistentka
  • Pracujeme v prostorách Městské polikliniky s.r.o. Otrokovice s vybavením nezbytným pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.
  • Veškeré sdělené i získané  informace jsou důvěrné a podléhají zákonu č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů)
  • Klienti jsou informováni o účelu, povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytovaných psychologických a poradenských služeb a na závěr jsou individuálně seznámeni s výsledky vyšetření. Jsou rovněž informováni o svých dílčích oslabeních ve vztahu k činnosti řidiče, s cílem naučit se vyvíjet zvýšenou sebekontrolu a zefektivnit své chování za volantem.